Ziekteverzuimbegeleiding

Langdurig ziek: gevolgen voor werkgever en werknemer

Langdurige ziekte heeft op de eerste plaats veel impact op de medewerker. Door gezondheidsklachten valt het werk tijdelijk weg, na verloop van tijd ook een deel van het inkomen en in het uiterste geval leidt het tot een beëindiging van het dienstverband.

Ook voor werkgevers heeft langdurige ziekte van een medewerker de nodige consequenties. Er valt plotseling een ingewerkte medewerker uit, er zijn financiële gevolgen voor de organisatie en de werkgever krijgt te maken met een complexe wet WIA met allerlei verplichtingen en het risico op boetes van UWV. 

Loopbaankracht ondersteunt werkgevers bij verzuimbegeleiding.

De ondersteuning bestaat uit:

  • Casemanagement Wet Verbetering Poortwachter
  • Afstemmingsoverleg met bedrijfsarts/Arbodienst
  • Begeleiding WIA procedures
  • Opstellen ziekteverzuimbeleidsplan