Beroepsverenigingen en Professionalisering

Mirjam is lid van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). Daarnaast is Mirjam gecertificeerd als erkend loopbaanprofessional bij de Noloc.

Bij Fontys Hogescholen HRM is Mirjam actief als lid van de beroepenveldcommissie. De ontwikkelingen binnen de HRM-opleiding komen hier aan bod en jaarlijks levert Mirjam een bijdrage middels het deelnemen aan assessments voor eindexamenstudenten en diverse werkgroepen.

Via Linked In is Mirjam aangesloten bij diverse beroepsgroepen voor personeels- en loopbaanprofessionals. Binnen de sector Onderwijs volgt Mirjam actief de ontwikkelingen via de PO-Raad, de VO-Raad, het Vervangingsfonds en het Ministerie van Onderwijs.